BIULETYN NR 53 – UROCZYSTOŚĆ ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO – ROK A – 04.06.2017

Comments are closed.