BIULETYN NR 60 – XXIII NIEDZIELA ZWYKŁA – ROK A – 10.09.2017

Comments are closed.