Eucharystia

Komunia Święta jest sakramentem, ofiarą, stałą obecnością samego Jezusa, Boga i człowieka. Chrystus jest prawdziwie i całkowicie obecny pod postaciami chleba i wina, aby nas jeszcze bardziej upodobnić do siebie i sprawić, żebyśmy i my stanowili jedno.(KKK 1373)

Warto pamiętać o podstawowych warunkach:

– Czynnikiem uniemożliwiającym przyjęcie Komunii Świętej jest grzech ciężki, czyli śmiertelny.

– Na godzinę przed przystąpieniem do Sakramentu należy powstrzymać się od picia i jedzenia. Wyjątek stanowią lekarstwa i woda.

– Eucharystię można przyjąć nawet dwukrotnie w ciągu jednego dnia, warunkiem jest jednak pełne uczestnictwo we Mszy Świętej.

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZYGOTOWANIA DZIECI

DO PIERWSZEJ KOMUNII ŚWIĘTEJ W 2017 ROKU.

W naszej Parafii dzieci przygotowują się do Pierwszej Komunii Świętej w:

LETCHWORTH - po Mszy świętej sprawowanej o godz. 13.00

HATFIELD - po Mszy świętej sprawowanej o godz. 18.00 

Daty Uroczystości I Komunii Świętej: 

LETCHWORTH - 4 czerwca, niedziela, o godz. 13.00

HATFIELD - 3 czerwca, sobota, o godz. 14.00

Daty pierwszej Spowiedzi św.

LETCHWORTH - 1 czerwca, czwartek, o godz. 18.30

HATFIELD - 2 czerwca, piątek, o godz. 18.30

Warunkiem koniecznym

do przystąpienia do Sakramentu Eucharystii jest zaliczenie przez dzieci kursu przygotowawczego trwającego od września do maja.

Zaliczenie odbywa się na podstawie znajomości wyznaczonych modlitw i katechizmu, obecności na katechezach, obecności na niedzielnej Mszy świętej oraz wybranych nabożeństwach.

Wymagane dokumenty:

Akt chrztu dziecka

Formularz zgłoszeniowy do I Komunii Św.

Formularz zgłoszeniowy do parafii/aktualizacja danych